Volgende project

Noorderplassen

Het ontwerp voor de 31 woningen maakt deel uit van de ‘Noorderplassen West’. Dit is een nieuw woongebied van 2700 woningen ten noorden van Almere, omgeven door de Lepelaarplassen/Noorderplassen en het Pampushout. Het plangebied is omgeven door grote landschappelijke elementen; bos, landbouwgebied, water en natuur. Deze specifieke ligging heeft in het stedenbouwkundig plan van KCAP uit Rotterdam geleid tot ‘een planstructuur waarbij de verwevenheid en confrontatie van de bebouwing met het omringende landschap gemaximaliseerd is’.

Zo bestaat het plangebied onder meer uit een centraal middengebied, de ‘Golden Mile’ waar omheen een kransvormig gebied, het ‘Aura’ geprojecteerd is. Dit Aura bestaat uit verschillende bebouwings- en landschapsvormen. Een van die bebouwingsprincipes is de zogenaamde ‘two-siders’. Deze two-siders bevinden zich tussen laan en bos en dienen zowel op de straat- als op de boszijde georienteerd te zijn.

Door deze tweezijdige oriëntatie niet alleen als een gevelkwestie te beschouwen, maar het woonprogramma zoveel mogelijk uit te splitsen, ontstaan twee min of meer losstaande bouwvolumes, verbonden door een brug: “Split-Living”. Het voorgedeelte is direct aan de straat geplaatst als Het Straathuis met entree en carport, de gevels zijn uitgevoerd in stalen beplating. Halverwege de diepte van het kavel staat Het Boshuis met tuinkamer (optioneel) en in hout uitgevoerde gevels.

De ruimte tussen beide bouwdelen is uitgevoerd als een atrium met glasdak. Elke woning bestaat uit drie wooneenheden, die naar eigen inzicht ingedeeld kunnen worden. Wonen aan de straat- of boszijde. Een grote woonkeuken, of een kleinere keuken en een extra kamer. Een extra werkkamer of kantoor aan huis. Met relatief eenvoudige ingrepen kan de woning anders ingedeeld en aangepast worden aan de veranderende gezinssamenstelling en woonbehoeften.

Locatie Kajuit, Noorderplassen West, Almere

Opdrachtgever Hillen & Roosen, Amsterdam

Programma 31 Woningen

Ontwerp 2002

Oplevering Januari 2006

Aannemer Hillen & Roosen, Amsterdam

Constructeur Duyts Bouwconstructies, Amsterdam

Fotografie Luuk Kramer