Volgende project

Nesselande Wonen

Kindcluster II in de nieuwe wijk Nesselande bij Rotterdam biedt een op kinderen gericht programma met onderwijs, opvang, sport en wonen. De eerste fase van het ontwerp, een gebouw voor twee basisscholen en een sport-accommodatie, is in December 2009 in gebruik genomen Het tweede gebouw voor kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang, de twee woontorens en de parkeerplaats worden op dit moment gebouwd. De vier bouwdelen zijn losse volumes, maar vormen één geheel door de materialisatie, architectuur, routing en ordening.

Locatie Nesselande, Rotterdan

Opdrachtgever Woonbron Kristal

Programma Twee woontorens: 106 woningen

Oplevering 2012