Volgende project

MFA Breeduit

De gegeven ruimtelijke situatie met een aantal paviljoen-achtige gebouwen binnen een fijnmazige groene structuur, vormde het uitgangspunt voor de nieuwbouw van deze brede school. Het programma omvat twee basisscholen, een jeugdtheater en -bibliotheek, kinderdagopvang, peuterspeelzaal, ggd en een sporthal. Daarnaast zijn in hetzelfde plangebied 36 woningen en een parkeergarage opgenomen. Het hele programma vormt een verdubbeling in vloeroppervlak ten opzichte van de bestaande situatie.

Het ontwerp is er op gericht om ondanks dit gegeven de losse opzet en de aantrekkelijke kleinschaligheid van het gebied te bewaren. Allereerst zijn in alle richtingen de randen van het plangebied opgezocht. De totale bouwmassa is vervolgens zo veel mogelijk over het gebied verdeeld in een aantal programmatische clusters, die in compositie aansluiten op de omringende bebouwing. Functies die niet noodzakelijkerwijs daglicht behoeven -garage en sporthal- zijn volledig ondergronds geplaatst.

In het hart van het schoolgebouw bevinden zich de meer publieke functies, waaronder de aula, de bibliotheek en het theater. Dit deel van het gebouw is transparant en laagdrempelig. Door de introductie van een tweede maaiveld, bevinden beide verdiepingen van het schoolgebouw zich als het ware op de begane grond. Het maakt deel uit van de omgeving; binnen- en buitenruimte zijn verweven. Het hele gebouw vormt in functionele zin één compact lichaam, maar oogt als losse, zelfstandige onderdelen.

Locatie Lange Heul, Bussum

Opdrachtgever Gemeente Bussum / Vaessen Bouwbedrijf

Programma Basisonderwijs, kinderopvang, sport, theater en bibliotheek

Oppervlakte 4.950 m2 + 1200 m2 parkeren

Oplevering 2011

Aannemer D&B Vaessen Algemeen Bouwbedrijf / Schouten de Jong

Fotografie Luuk Kramer