Volgende project

MFA De Zeeheld

Op een binnenstedelijke locatie in Amsterdam West is een bestaand monumentaal schoolgebouw gerenoveerd en uitgebreid tot deze brede school. Het nieuwe gebouw biedt onderdak aan verschillende voorzieningen, waaronder basisonderwijs, peuterspeelzaal en kleutergroepen, buitenschoolse opvang en activiteiten voor alle kinderen (sport, dans, expressie), een opvoedsteunpunt, maatschappelijk werk, taallessen en bewegingsactiviteiten voor volwassenen.

Een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp was dat de school niet over een speelplein beschikte. Drie vleugels aan de achterzijde van het bestaande gebouw hebben gedeeltelijk plaatsgemaakt voor de te verbreden Van Diemenstraat en het andere deel bood ruimte voor een nieuwe buitenruimte en een gymzaal. De voor dit project gevraagde pedagogische uitgangspunten van veiligheid, overzichtelijkheid en onderlinge verbondenheid hebben wij in het ontwerp vertaald door letterlijk een (ruimtelijk) kader voor de school te creëren als een bescherming voor de school en haar gebruikers. Dit kader, uitgevoerd als een losstaande gebouwhoge wand van glas en metselwerk, omsluit zowel de feitelijke school als ook haar buitenruimte. De wand dient tevens als milieuscheiding om geluid en fijnstof uit de Van Diemenstraat buiten te houden.

Locatie Roggeveenstraat 14, Amsterdam

Opdrachtgever Stadsdeel Westerpark

Programma Basisonderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal, buurtfunctie en gymzaal

Oppervlakte 4.800 m2

Ontwerp 2004

Oplevering 2009

Bouwsom € 3.300.000,--

Aannemer Schreuer Amsterdam

Management BOA Advies, Amsterdam

Fotografie Luuk Kramer