Volgende project

College de Brink

College De Brink, een Vmbo-onderwijscomplex met onder meer een restaurant en werkplaatsen, is op haast organische wijze ingepast in zijn omgeving, het rustieke villadorp Laren. Hoewel de geometrische bouwvolumes geen enkele formele verwantschap vertonen met de pannen daken en rieten kappen van de belendende gebouwen, volgen zij de rurale bebouwingstructuur en ‘skyline’ van het dorp.

Om het omvangrijke programma op de beschikbare locatie kwijt te kunnen, is het complex ruim een meter in het terrein verzonken en ligt het schoolplein op het dak van de werkplaatsen. Het gebouw is optisch nog verder verkleind door het totale volume op te knippen in vier kwadranten die elk afzonderlijk zijn vormgegeven in aansluiting op de directe omgeving. De twee noordelijke kwadranten ogen door hun relatief geringe bouwhoogte, abstracte gevels van schoon beton en geplaveide daken als landschappelijke elementen. De zuidelijke kwadranten naast het gemeentehuis en een sporthal zijn aanmerkelijk hoger en robuuster.

Bepalend voor de sfeer op deze school is het stelsel van verbindingen tussen de bouwdelen; de openbare straat, de overdekte passage naar de entreehal, de loopbrug en het dakplein vormen samen met de aula annex kantine en de binnengangen een driedimensionaal parcours van informele verkeers- en verblijfsruimten.

Locatie Kerklaan 6, Laren

Opdrachtgever Stichting Gooise Scholenfederatie

Programma Onderwijs VMBO, LWOO en MAVO

Oppervlakte 12.400 m2

Ontwerp 1999/2002/2006

Oplevering Gefaseerd 2001/2003/2007

Aannemer Strukton Maarssen

Constructeur IBT Veenendaal