Volgende project

Trajectum College

De wijk Utrecht Overvecht is een typisch voorbeeld van zestiger jaren 'stempel-stedenbouw'; grootschalige orthogonaal verkavelde wijken, omzoomd door groenstroken, waarin gebouwen met een bijzondere bestemming als aparte 'paviljoens' zijn gesitueerd.
Het huidige Vader Rijncollege is, zo'n paviljoen in een groenstrook. Het gebouw en het terrein zijn echter zodanig vormgegeven dat zij meer horen bij de stempelarchitectuur dan dat zij een bijzondere bebouwing in een groenstrook vormen.

De huidige opzet is orthogonaal, weinig landschappelijk en zakelijk. De nieuwe opzet van het Trajectum College moet hierin, met gebruikmaking van het bestaande gebouw, verandering brengen. Het gebouw wordt driedimensionaler door de gevels plaatselijk uit te kragen. De gevels worden verdraaid in de richtingen van de omringende uitvalsweg en worden hiermee interactief met de omgeving.

Daarnaast krijgt het gebouw kleur, anders dan de architectuur van de woongebouwen binnen de stempels. In plaats van de gesloten gevels wordt de nieuwe uitdrukking van de gevels transparant en kleurrijk. Per verdieping worden buitenruimten toegevoegd, waardoor het gebouw levendig wordt en de functies afleesbaar zijn; een buitenruimte van het restaurant, praktijkterrassen van de creatieve vakken en een loungeterras bij de loungeruimte op de bovenste verdieping geven aan, dat in het gebouw meer gebeurt dan klassikaal lesgeven.

Locatie Vader Rijndreef 9, Utrecht

Opdrachtgever Gemeente Utrecht

Programma Onderwijs VMBO + kinderopvang

Oppervlakte 8.300 m2

Ontwerp December 2009

Oplevering Augustus 2011

Installatie ARCADIS Nederland BV

Management MAAR! Bouwmanagement

Fotografie Luuk Kramer

i.s.m. ARCADIS Nederland BV