Volgende project

Sint Vituscollege

Het Sint-Vituscollege Bussum/Naarden omvat alle niveaus van MAVO (vmbo–t) tot en met Gymnasium.

Gebouw en landschap

Het Vituscollege is gesitueerd in een overgangsgebied tussen een beschermd natuurgebied en een historische villawijk.Dit overgangsgebied bestaat uit parken, sportvelden en grote tuinen. Het landschappelijke karakter van dit gebied wordt in het ontwerp voor de uitbreiding gehandhaafd, door de uitbreiding van de school op te tillen en deze als een los paviljoen uit te voeren.

Onder het bouwvolume bevindt zich een oefenveldje van kunstgras en een buitentribune voor het aangrenzende sportveld.Door de loskoppeling van het bestaande schoolgebouw met de nieuwbouw ontstaat een campusachtige opzet die de leerlingen een losse en ruime -op het landschap en de sportvelden betrokken- huisvesting biedt.

Architectuur

'The house on pilotis! The house is firmly driven into the ground - a dark and often damp site. The reinforced concrete gives us the pilotis. The house is up in the air, far from the ground: the garden runs under the house...'

De nieuwbouw is een doos op pootjes. De landschappelijke kwaliteiten van het ontwerp zijn boven de architectonische ambities gesteld: door het bouwbudget letterlijk naar buiten te duwen kon de ontstane reserve aangewend worden voor het terrein.

Dit is gelukt door een uiterste rationalisering en compactheid van de opbouw, zowel constructief alsook ruimtelijk. De bruto-netto factor is –zeker voor scholenbouw- zeer laag: 1,20. Met een systeem van corridors is de ruimtelijke ontwikkeling eenduidig en basaal. De hoofddraagconstructie is van prefab betonelementen, de gevels en de onderkant van het opgetilde volume zijn van prijsgunstige stalen golfplaten in de kleur Perlkupfer.

De gevelhoogte is zo beperkt mogelijk gehouden. Om toch de gevraagde minimum vrije verdiepingshoogte te behalen zijn verlaagde plafonds zoveel mogelijk vermeden. Ten behoeve van akoestiek en afwerking zijn de plafonds voorzien van akoestisch spuitwerk.

Locatie Beerensteinerlaan 69, Bussum

Opdrachtgever BOAG Rotterdam

Programma Onderwijs HAVO en VWO

Oppervlakte 4.000 m2

Ontwerp 2002

Oplevering 2005

Bouwsom € 3.500.000,--

Aannemer Wouters Bouw Amsterdam

Terreinontwerp Landscapestudio, Eemnes