Volgende project

RSG Slingerbos

De huidige school is gebouwd in een tijd dat het onderwijs eenduidig was : lesgeven vond alleen plaats in het lokaal, dus een schoolgebouw bestond voornamelijk uit klaslokalen, onderling verbonden door een gang. Daarnaast kende de school nog een aula, gymzalen en enkele kantoren.

In het onderwijs is veel veranderd. Zelfstandig en in kleine groepen leren is net zo belangrijk geworden als klassikaal onderwijs. Verandering van onderwijs betekent dat ook het gebouw zal moeten veranderen.

In plaats van een lineaire opzet, waarbij de gangen het belangrijkst zijn, zal in het nieuwe plan de aula een centrale rol innemen. Deze aula vormt het nieuwe hart van de school.

De gangen worden op sommige plaatsen zo breed dat hier grote ruimten ontstaan waar leerlingen zelfstandig of in groepjes kunnen werken.

 

De bestaande hoofdentree is vanaf de straat niet zichtbaar en voor bezoekers moeilijk te vinden. Om de uitstraling van de school te verbeteren komt er aan de straat een gevelscherm te staan die duidelijk de ingang van de school markeert.

Ook de inrichting van het terrein wordt verbeterd; de fietsenrekken worden beter verdeeld over het terrein en bij beide ingangen komt  een goed ingericht pauze-plein.

 

 

 

 

 

 

 

Locatie Harderwijk

Opdrachtgever Bestuur RSG Slingerbos

Programma Renovatie en uitbreiding school voor voortgezet onderwijs

Ontwerp augustus 2012

Oplevering augustus 2014

Bouwsom NTB

Aannemer NTB

Constructeur IBT Veenendaal

Installatie WHR Utrecht

Management Penta Rho Apeldoorn

Interieur Snelder Architecten BV