Volgende project

MFA Kindcluster II

Kindcluster II in de nieuwe wijk Nesselande bij Rotterdam biedt een op kinderen gericht programma met onderwijs, opvang, sport en wonen. De eerste fase van het ontwerp, een gebouw voor twee basisscholen en een sport-accommodatie, is in December 2009 in gebruik genomen Het tweede gebouw voor kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang, de twee woontorens en de parkeerplaats bevinden zich op dit moment in de besteksfase. De vier bouwdelen zijn losse volumes, maar vormen één geheel door de materialisatie, architectuur, routing en ordening.

Gestreefd is naar een landschappelijke, ontspannen inpassing van de gebouwen in hun omgeving. Binnen- en buitenruimten zijn evenwaardige onderdelen, als vanzelfsprekend met elkaar vervlochten. Het programma strekt zich uit over de gehele breedte van de kavel zonder daarbij een muur te worden: door de losse en zwierige opzet ontstaan dwarsverbanden die het mogelijk maken over het terrein te dwalen zonder te verdwalen. Door zoveel mogelijk programma op de begane grond onder te brengen wordt de interactie tussen binnen- en buiten; tussen het gebouw en de buurt verder versterkt.

Locatie Nesselande, Rotterdan

Opdrachtgever Woonbron Kristal

Programma Basisonderwijs, kinderopvang en sport

Oppervlakte 7500 m2 + 1300 m2 sport

Oplevering December 2009 / 2012