Volgende project

Kees Boekeschool

De Werkplaats Kindergemeenschap is een brede school, bestaande uit 9.200 m2 faciliteiten voor vmbo, havo en vwo, een NOC*NSF sportcomplex van 3.800 m2, een gebouw voor basisonderwijs en een gebouw voor kinderopvang.


De Werkplaats Kindergemeenschap, alias Kees Boekeschool, is in 1926 opgericht door onderwijs-vernieuwer Kees Boeke. In zijn onderwijsopvatting staat het kind centraal en wordt gewerkt met hoofd, hart en handen. Voor iedereen moet De Werkplaats een leeromgeving bieden, die stimuleert om verantwoordelijkheid te nemen en competenties te ontwikkelen. Leren van jezelf, elkaar en de omgeving is een belangrijk pedagogisch-didactisch uitgangspunt. Deze in de onderwijswereld unieke vernieuwingsschool vroeg om een gebouw waarin zelfverantwoordelijk leren primair als uitgangspunt voor het gebruik was gesteld.

Wij wilden daarom een school ontwerpen die niet als school herkenbaar zou zijn: geen onderwijsinstituut of lyceum, maar een informele en dynamische leeromgeving. We wilden het onderwijs “grenzeloos” verspreiden over het terrein en overal toepasbaar laten zijn: zowel binnen als buiten het schoolgebouw. De terreininrichting is van even groot belang als de inrichting binnen de school. Deze open en landschappelijke opzet van de school sluit aan op de gevraagde informele manier van lesgeven en voegt het gebouw tegelijkertijd als vanzelfsprekend in de natuurlijke, parkachtige omgeving.

Locatie Kees Boekelaan 12, Bilthoven

Opdrachtgever Stichting Werkplaats Kindergemeenschap

Programma Onderwijs VMBO-t, HAVO, VWO

Oppervlakte 9.200 m2 school

Oplevering Juli 2007

Aannemer Heijmerink Bouw, Bunnik

Constructeur IBT Veenendaal

Management IQNN Vastgoed, Den Haag

Huisvesting M3V