Volgende project

Huizermaat

Scholengemeenschap Huizermaat te Huizen is een school voor HAVO en VWO met circa 1000 leerlingen. In de eerste fase hebben wij het bestaande gebouw gerenoveerd, waarbij de gevels in het geheel zijn vervangen. In de tweede fase van de planontwikkeling is het gebouw uitgebreid met een nieuw transparant entreegebied, een mediatheek, sporfaciliteiten, leslokalen en een aula, die in het weekend wordt gebruikt door de kerk.

Door het nieuwe volume parallel aan de lineaire structuur van de bestaande bebouwing te positioneren, is een centrum-georiënteerd complex ontstaan rond een glazen hal. Deze hal ligt in het midden van de nieuwe ‘schoolstraat’. In de richting haaks daarop worden oud- en nieuwbouw met elkaar verbonden. Het gebouw is zó ontworpen, dat een maximale overzichtelijkheid wordt gewaarborgd. We hebben daarom veel zichtlijnen in het ontwerp toegepast om het contact tussen alle gebruikers van de school zo groot mogelijk te houden.

 

Locatie Monnickskamp 7, Huizen

Opdrachtgever Stichting Gooise Scholenfederatie

Programma Onderwijs VMBO-t, HAVO, VWO

Oppervlakte 4000 m2 nieuwbouw en renovatie

Ontwerp 2000

Oplevering Juni 2005

Aannemer Slokker Bouwgroep, Almere

Constructeur IBT Veenendaal