Volgende project

RWZI

Deze rioolwaterzuivering maakt deel uit van een omvangrijk herstructureringsgebied met hierin opgenomen het door architect Dudok ontworpen recreatiegebied park “Anna’s Hoeve”, sportvelden, een belangrijk natuurgebied en een toekomstige woonwijk van ongeveer 700 woningen. Veel forse gebruikers met hoge ambities op een betrekkelijk compact gebied. Daarom werd door de opdrachtgever al snel gedacht aan dubbel grondgebruik.

Tijdens het ontwerpproces is gezocht naar de mogelijkheid de RWZI installatie onder een kunstmatig op te werpen heuvel te verbergen. Deze heuvel  kan met het het omliggende (park)landschap een continue buitenruimte vormen en door de aanleg van wandelpaden een recreatieve uitloopmogelijkheid bieden.Bovendien zou in deze recreatieve heuvel het op het terrein aanwezige vervuilde gronddepot van de bestaande vuilstortplaats (minimaal 300.000 m3) in geisoleerde toestand opgenomen kunnen worden. Direct tegen de heuvel is een aantal appartementen in het plan opgenomen.

In de technische lay-out van het gebouw resulteerde de gevraagde compactheid in een rwzi volgens het kop-hals-romp type. De romp is compleet verborgen in de heuvel. Hierin vindt de biologische zuivering en filtratie plaats . De romp heeft een lengte van 95 meter, een breedte van 35 meter en een hoogte van 16 meter. De hals toont zich als een incisie in de berg en vormt het gebied waar de logistiek plaatsvindt en de werkplaatsen zijn.

Het dienstgebouw (de kop) is dominant zichtbaar in de omgeving, steekt als een betonnen periscoop boven deze heuvel uit en markeert hiermee het complex. De hoogte van dit dienstgebouw is 32 meter en bevat ondermeer kantine, tentoonstellingsruimte en kantoren. Via een uit het dienstgebouw geschoven aquaduct, de effluentgoot, wordt het gefilterde afvalwater (effluent) voor iedereen goed zichtbaar op het oppervlaktewater geloosd.

Locatie Hilversum

Opdrachtgever Waternet Amsterdam

Programma Rioolwaterzuivering

Oppervlakte 10.000 m2

Ontwerp 2008

Oplevering Gestopt