Breeduit officieel geopend

09-09-2009

Brede school Breeduit in Bussum is op 9 september 2009 om 9.09 uur feestelijk geopend.

Ons ontwerp biedt onderdak aan basisscholen P.C.B. de Zonnewijzer en O.B.S. Koningin Emma, peuterspeelzalen De Zonnetjes en De Ruytertjes, B.S.O. De Zonnebloem, Het Elcker theater, de jeugdbibliotheek van Naarden-Bussum en jeugdgezondheidszorg GGD Gooi & Vechtstreek. Daarnaast zijn in hetzelfde plangebied 16 koop- en 21 huurwoningen gerealiseerd.