Bouw Trajectum College van start

25-11-2010

Met de start van de sloopwerkzaamheden is een begin gemaakt met de grondige
renovatie van het voormalige Vader Rijncollege. Met de renovatie verbetert het klimaat van het gebouw zowel in letterlijke als figuurlijke zin. Het gebouw krijgt een nieuwe, eigentijdse uitstraling en een modern interieur, toegespitst op het huidige onderwijs. Ook wordt het binnenklimaat verbeterd.

Snelder Architecten is binnen het ontwerpteam verantwoordelijk voor de architectuur, de
projectleiding van het ontwerp is in handen van Arcadis. Tevens is Arcadis verantwoordelijk voor het landschapsontwerp, alsmede de installatietechnische
advisering.

Het Trajectum College is ontstaan uit de fusie van het Vader Rijn College en het
Centraal College, beide scholen voor het VMBO.

Deze fusie is de uitkomst van onderzoek van de Taskforce VMBO. Deze taskforce,
onder leiding van Pieter Winsemius, is in het leven geroepen om te zoeken naar
oplossingen voor de leegloop van VMBO-scholen in Utrecht.

Dit gebouw wordt vernieuwd tot een VMBO school met ongeveer zeshonderd leerlingen.
Het gebouw krijgt een vloeroppervlakte van 8.360 vierkante meter. De school zal in 2011 in gebruik genomen worden.