Update Kindcluster II

04-11-2010

De ontwikkeling van het kinderdagverblijf en het wooncomplex van Kindcluster II in Nesselande is in volle gang.

In december 2009 is het schoolgebouw met 24 lokalen reeds opgeleverd. De bouw van de 15 laagse woontoren met 105 woningen en het kinderdagverblijf loopt op schema.

Momenteel wordt door ons gewerkt aan het ontwerp voor een extra onderwijsvoorziening voor 12 klassen, die in de zomer van 2011 bovenop het eerder opgeleverde schoolgebouw zal worden getakeld. De constructie van de school is berekend op het toevoegen van een derde bouwlaag.