Ontwerpen aan Ontwikkeling

Snelder Architecten is gespecialiseerd in het ontwerpen van maatschappelijke voorzieningen: voor nul tot achtienjarigen, sport, zorg en cultuur.

Wij willen de daarbij geldende opvattingen en inzichten vertalen in een gebruiksvriendelijk, efficiënt en duurzaam ontwerp. Daarbij ervaren wij het als inspirerend dat iedere huisvestingsopgave een eigen dynamiek kent. Samenspraak en synergie tussen alle betrokken partijen zien wij dan ook als bepalend voor het uiteindelijke succes.

In onze brochure 0-18: Ontwerpen aan Ontwikkeling leest u onze visie op de vele aspecten, die naar ons idee te maken hebben met maatschappelijk vastgoed voor jongeren.


Download brochure:  0-18 : Ontwerpen aan Ontwikkeling